joi, 22 aprilie 2010

Revista Chora Nr.2/2004SOMMAIRE

ÉTUDES

Jean JOLIVET
L'«augustinisme avicennisant» au XIIe siècle: un effet de mirage .....5
Alain GALONNIER
L'équivalence e(rmhnei/a-interpretatio dans le prologue du second
commentaire de Boèce au PERI ERMHNEIAS d'Aristote .........21
Michael CHASE
Omne corpus fugiendum? Augustine and Porphyry on the body
and the post-mortem destiny of the soul ................ 37
Kristina MITAÏLATE
Les Latins face aux icônes (les Libri Carolini)...........59
Maurice RUBEN-HAYOUN
Moïse de Narbonne (1300-1362) et l'averroïsme juif .............81
Marilena VLAD
De Principiis: de l'aporétique de l'Un à l'aporétique de l'Ineffable ....125
Brânduşa PALADE
The Immoderacy of Aristotle's Ethics:
Excellence and Appropriateness Re-connected .....................149
José Ma ZAMORA
La prudence du Patriarche Joseph .....................161
NOTE CRITIQUE
Vasile RUS (Enneadi, IV 8, 8, 16): un problema di critica testuale...........177

COMPTES RENDUS

Éditions de textes et traductions .................187
ARISTOTEL, Retorica, Bucureşti, IRI, 2004 (A. Muraru) ......... 187
BOETHIUS, Tratate teologice, Iaşi, Polirom, 2003 (Simona Vucu) ..........195
IERONIM, Comentariu la cartea profetului Iona,
Bucureşti, Anastasia, 2004 (C. Gaşpar) ........198
PATERICUL EGIPTEAN, Timişoara, Editura Învierea, 2002;
PATERICUL, Iaşi, Polirom, 2003 (C. Gaşpar) 2004 Études.......203
Dominik PERLER,
Théories de l'intentionnalité au Moyen Âge, Paris, Vrin,
2003 (A. Baumgarten) ........................203
Thomas RICKLIN, Der Traum der Philosophie im 12. Jahrhundert,
E.J. Brill, 1998 (D. Sãvinescu)....................................206

BULLETIN DU GROUPE DE RECHERCHES
ANCIENNES ET MÉDIÉVALES


Éditions de textes et traductions ..........215
Colecţia «Biblioteca Medievală» (Iaşi, Polirom): BOETHIUS, Tratate teologice,
2003; OCKHAM, Despre universalii, 2004; BOETHIUS DIN DACIA, Despre
viaþa filosofului, 2005; TOMA DIN AQUINO, Despre guvernământ, 2005;
Colecţia «Biblioteca Patristicã» (Bucureşti, Anastasia): AUGUSTIN, Despre natura
binelui. Contra maniheilor; IERONIM, Comentariu la cartea profetului Iona;
GRIGORE DE NYSSA, Viaþa Sfintei Macrina; IOAN DAMASCHIN, Despre cele
două voinţe ale lui Hristos; PLOTIN, Eneade I-II, Bucureşti, IRI, 2003 Études .............215
Alexander BAUMGARTEN, Sfântul Anselm şi conceptul ierarhiei, Iaşi, Polirom,
2003; Christian TROTTMANN, Anca VASILIU (dir.), Du visible à l'intelligible.
Lumière et ténèbres de l'Antiquité à la Renaissance, Paris, Honoré Champion Éditeur,
2004; H.-R. PATAPIEVICI, Ochii Beatricei. Cum arãta cu adevãrat lumea lui Dante?,
Bucureºti, Humanitas, 2004; Bogdan TÃTARU-CAZABAN (coord.), Pluralitatea
metafizicii medievale. Istorie şi structuri, Iaşi, Polirom, 2005; Jean-Luc SOLÈRE,
Anca VASILIU, Alain GALONNIER (dir.), Alain de Lille, le docteur universel.
Philosophie, théologie et littérature au XIIe siècle, Brepols, 2005 (à paraître)
AUTEURS.............221

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu